Geschiedenis Trimclub ABC

Op zaterdagmorgen 9 september 1967 ging de Anti Buikjes Club, als afdeling van de omnivereniging Sliedrecht Sport´56, van start op de atletiekbaan van sport-park De Lockhorst in Sliedrecht. Een dertigtal heren hadden zich verzameld, waaronder de burgemeester van Sliedrecht en de initiatiefnemer, de voorzitter van Sliedrecht Sport´56. Het sportpark met een houten clubgebouw, werd gezamenlijk gebruikt door Sliedrecht Sport´56 en de korfbalvereniging S.K.C. Merwede. Sliedrecht Sport´56 bestond toen uit vijf afdelingen: atletiek, volleybal, tafel-tennis, herentrimclub en damesfitclub. Elke afdeling had een eigen bestuur, zonder statuten, ledenadministratie en financieelbeheer. Jan Tijsma werd in 1973 de eerste voorzitter van de Anti Buikjes Club.

In de eerste jaren bestonden de zaterdagmorgenactiviteiten hoofdzakelijk uit oefeningen, een rondje Wijngaarden en een partijtje voetbal of korfbal, aan het eind van de training. Enthousiaste voetballers gingen op dinsdagavond een balletje trappen op het middenterrein van de sintelbaan. Reeds in 1968 werd de eerste activiteit buiten Sliedrecht gehouden, met een bus naar de Drunense Duinen. De eerste ´ABC kledinglijn´ bestond uit oranje shirtjes, geschonken door de eerste sponsor, de firma Lincherie Wieringa.

Op 14 april 1983 was de officiële opening van een nieuw stenen clubgebouw op De Lockhorst, na veel zelfwerkzaamheid van leden van diverse afdelingen van de omnivereniging. Korfbalvereniging S.K.C. Merwede kreeg de korfbalvelden met clubgebouw, aan de Thorbeckelaan in Sliedrecht.

Op 14 december 1990 werd de omnivereniging Sliedrecht Sport´56 opgeheven. De  afdelingen werden zelfstandig. De Anti Buikjes Club kreeg vanaf dat moment de naam Trimclub ABC (Algemeen Betere Conditie). De tientallen clubactivi-teiten hadden zich inmiddels uitgebreid van wadlopen boven Groningen tot kano-varen in Belgie. De mannelijke leden kwamen uit meerdere regiogemeenten. Dames van ABC leden namen deel aan wandelweekenden in de Ardennen en aan bijzondere activiteiten.

Karel Schmidt, het boegbeeld van ABC, stopte op 28 december 1996 na dertig jaar als hoofdtrainer en werd benoemd tot erelid.

Het sportpark De Lockhorst kreeg een andere gemeentelijke bestemming, waar-door de atletiekvereniging, de volleybalvereniging en Trimclub ABC, op termijn moesten verhuizen. In de algemene ledenvergadering van 30 januari 1999 werden door de ABC leden duidelijke standpunten ingenomen, zoals blijkt uit de betreffende notulen:

“De aanwezige ABC leden stemden vóór beslissingen welke medebepalend zullen zijn voor de toekomst van onze club. Het zelfstandig blijven in Sliedrecht, met een eigen home en behoud van alle trainingsmogelijkheden, inclusief recreatievoetbal. De drie verenigingen tekenden een convenant, waarin werd bepaald dat De Lockhorst pas dan zal worden verlaten, als de drie verenigingen akkoord zijn met de regelingen van de gemeente Sliedrecht”. 

Deze  standpunten werden gezamenlijk en met succes bij de gemeente verdedigd.

 

In de algemene ledenvergadering van 2001 werd met grote meerderheid be-sloten tot het introduceren van het ABC dameslidmaatschap. Dit besluit kreeg  positieve invloeden op ledental, verjonging en de sfeer in de vereniging. Funkties in het bestuur, commissies en training werden op termijn ook door damesleden in-genomen.

In een ingelaste ledenvergadering op 25 oktober 2003 werd besloten tot het aankopen van een nieuw scoutinggebouw aan de Thorbeckelaan in Sliedrecht.  Door vrijwilligers werd dit gebouw verbouwd, uitgebreid, afgewerkt en ingericht. Op 26 maart 2004 werd het gunstig gelegen clubgebouw officiëel eigendom van  Trimclub ABC. Verdere groei van het ledental en activiteiten was het gevolg. Voor de recreatieve voetballers werd een nabij gelegen trapveld gehuurd van de gemeente Sliedrecht. Verschillende huurders gingen gebruik maken van ons fraaie clubgebouw

In de algemene ledenvergadering van 2005 werd een beleidsplan aangenomen, met een jaarlijkse evaluering en zonodig aanpassing van de verenigingsstructuur.

Een overzicht van gestarte activiteiten van Trimclub ABC:

Zaterdagmorgentraining in 1967

ABC Trimloop in 1968

Recreatievoetbal rond 1970

ABC Luilakloop in 1988

Dinsdagmorgentraining in 1999

Wandelgroep in 2001

ABC Bolderloop in 2002

Donderdagavondtraining in 2003

ABC Oranjeloop in 2004

NordicWalkinggroep in 2005

Startersloopcursus in 2006

Fietsgroep in 2014

Spinning 2017

 

ONZE  ABC  EEN  SPORTIEF  COLLECTIEF: SAMEN KOM JE VERDER