De contributie wordt betaald per kwartaal (middels automatische incasso)

contributant kwartaal jaar
leden € 30,00 € 120,00
donateurs € 15,00 € 60,00
   
bankrekening NL98 RABO 0359 3797 02