Het bestuur van de Trimclub ABC, gevestigd aan de Thorbeckelaan 102 te Sliedrecht, (hierna genoemd Trimclub ABC) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-gegevens. De wijze waarop de Trimclub ABC met uw persoonsgegevens omgaat, staat beschreven in het “Protocol bescherming persoonsgegevens” van de Trimclub ABC die u desgewenst kunt opvragen bij info@trimclubabc.nl

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten van deze website en de Informatie bij de Trimclub ABC. Bezoekers mogen op de website informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.

Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of repro-duceren van (een deel van) de website van de Trimclub ABC in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van de Trimclub ABC en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Trimclub ABC bestuur. Verzoeken kunt u richten aan info@trimclubabc.nl

Laatst gewijzigd: 31 maart 2013, versie 0.1.