Nieuws

Nieuws en Updates


Tijdelijke opschorting van activiteiten ABC

In navolging van het advies van NOC-NSF en het RIVM om alle sportactiviteiten op te schorten heeft het bestuur van trimclub ABC besloten om  voorlopig alle clubactiviteiten te laten vervallen.

Tot en met 28 april 2020 zijn er geen clubactiviteiten en is het clubgebouw gesloten.

Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, die reden zijn om bovenstaande maatregel te herzien, zullen we iedereen zo spoedig mogelijk informeren.

We hopen op jullie begrip.

Met vriendelijke groet

Bestuur trimclub ABC