INSCHRIJFFORMULIER TRIMCLUB ABC  

Inschrijven als lid betekent dat je akkoord gaat met de automatische incasso én met Statuten en de Spelregels van ABC, zoals die op de website te vinden zijn.
Daarnaast verleent u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals in het privacyreglement van trimclub ABC beschreven staat.

Je kunt het inschrijfformulier ook downloaden en ingevuld inleveren bij de bardienst.


Hieronder worden nog enkele vragen gesteld, je bent niet verplicht die in te vullen, maar voor het goed laten functioneren van de vereniging kunnen ze van belang zijn. Alle gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor ledenadministratie en verenigingsactiviteiten.


Aan welke activiteiten wilt u deelnemen? (meerdere afdelingen en tijdstippen mogelijk voor 1 prijs)(kies de voor u meest voor de hand liggende tijdstip)
A

B

C

D

E

F


U kunt zich ook opgeven als donateur.

Geen donateurIndien u alle bovenstaande gegevens naar onze en uw tevredenheid heeft ingevuld kunt u middels onderstaande knop zich als lid of donateur aanmelden. Let op u ontvangt een e-mail waarin wordt gevraagd om een bevestiging (Klik op de link in deze e-mail). Hiermee bevestigt u deze aanmelding en is tevens de acceptatie van de voorwaarden zoals bovenaan is beschreven.