De activiteiten van ABC zijn weer opgestart met de inachtneming van de richtlijnen van RIVM en NOC NSF.

Met vriendelijke groet

Bestuur trimclub ABC