afschrift akte van statutenwijziging

Statuten openen via bovenstaande link.