Contributie

De contributie wordt betaald per kwartaal (middels automatische incasso)

contributant kwartaal jaar
leden € 27,50 € 110,00
donateurs € 13,75 € 55,00
bankrekening NL98 RABO 0359 3797 02