Bestuur

Deze personen kunt u e-mailen als u vragen heeft.

naam / e-mail functie telefoon e-mail
Peter Kieboom Voorzitter voorzitter@trimclubabc.nl
Astrid van Wijk Secretaris secretaris@trimclubabc.nl
Co Meerburg Penningmeester en technische commissie 0184-422416 penningmeester@trimclubabc.nl
Jo Terlouw Sportgerelateerde activiteiten
Debbie Nomen Kantine beheer en overige bestuursgerelateerde taken
Jannie Hartkoren PR
Bartje van der Sluijs Communicatie en ledenadministratie communicatie@trimclubabc.nl